Stali jsme se partnerem XXXI. semináře na téma „Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmiv praxi“, který se uskuteční 24. – 26. 10. 2016 v hotelu Patria na Štrbském Plesu.

Na semináři také vystoupí zaměstnanec SZÚ Jan Červený s přednáškou na téma Průmyslové roboty a manipulátory (bezpečnost a bezpečnostní rizika)

Veškeré podrobnosti naleznete v PDF.