Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

SZÚ podepsal trilaterální dohodu o spolupráci s KGS a FTZÚ

Dne 28. dubna 2023 byla v sídle SZÚ podepsána další z řady klíčových dohod o vzájemné spolupráci s mezinárodním přesahem!

Jde ve své podstatě o letos již druhé Memorandum o porozumění ke spolupráci, uzavřené mezi Korea Gas Safety Corporation (KGS) a Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. (SZÚ). Novým partnerem se stal český Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p. (FTZÚ) se sídlem v Ostravě.

První letošní Memorandum podepsal přímo v Koreji generální ředitel SZÚ Tomáš Hruška, a jednalo se o bilaterální dohodu s naším dlouholetým korejským partnerem z KGS, s nímž se počátek naší úspěšné spolupráce datuje již od roku 2014. Od té doby byl rozsah vzájemné spolupráce postupně rozšiřován a upravován. Nově k němu letos kromě zkoušek a certifikace plynových zařízení přibyla rovněž oblast vodíkových palivových článků a zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jmenovitě oblast zkoušení a certifikace ATEX zastřešil v rámci této nově uzavřené třístranné dohody Fyzikálně technický zkušební ústav (FTZÚ), který je odborným ústavem v oblasti zkoušení a certifikace zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. FTZÚ je rovněž Oznámeným subjektem (1026), zkušební laboratoří IECEx (ExTL) a certifikačním orgánem IECEx (ExCB).

KGS, SZÚ a FTZÚ se dohodli na uzavření tohoto Memoranda o porozumění (MOU) za účelem spolupráce a získání celosvětové technické konkurenceschopnosti v oblasti bezpečnosti, zkoušení výkonu plynových spotřebičů, komponentů a zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu založené na mezinárodních normách. Smyslem uzavřeného Memoranda má být na jedné straně nabídka podpory korejským společnostem, jež mají být certifikovány s cílem dosáhnout značky CE, a na straně druhé podpora českým firmám při jejich certifikaci pro korejský trh.

Za KGS se jednání a podpisu MoU zúčastnil pan Haejong Lim, její prezident a současně CEO, doprovázen dalšími experty z KGS. Za FTZÚ v Brně jednal pan Martin Zámrský, ředitel podniku, kterého doprovázel Lukáš Martinák, jeho zástupce a současně vedoucí certifikačního orgánu. Za SZÚ oba partnery v sídle našeho podniku přivítal Tomáš Hruška, ředitel podniku, který také vedl obchodní jednání a který jménem SZÚ Memorandum na závěr podepsal. Na přípravě jednání se ještě v Koreji aktivně podílelo také SZU Korea a po stránce organizační ho za všechny jmenované strany koncepčně vyjednal Michal Dvořáček, vedoucí zahraniční spolupráce SZÚ.

Po závěrečné prohlídce zkušeben a vřelé diskusi bylo setkání formálně ukončeno.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace