Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

SZU UZNÁN V RÁMCI EPA (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY)

     

Od 17. 4. 2017 byl Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) uznán ze strany Americké agentury na ochranu životního prostředí EPA (United States Environmental Protection Agency) jako zkušební laboratoř (EPA-approved Test Lab) a současně certifikační subjekt (EPA-approved Third Party Certifier). Rozsah uznání se vztahuje jak na provádění zkoušek spotřebičů na pevná paliva (biomasa), tak na následnou certifikaci těchto tepelných zařízení určených pro uvádění na americký trh. Mezi související tepelná zařízení, na něž se toto oprávnění EPA vydané pro SZÚ vztahuje, patří konkrétně ohřívače na dřevo (Wood heaters), lokální ohřívače na dřevo (Residential Wood Heaters), dále teplovodní spotřebiče (New Hydronic Heaters) a rovněž ohřívače vzduchu (Forced Air Furnaces).

Hlavní role SZÚ v rámci tohoto uznání spočívá v zásadě v provádění zkoušek dle souvisejících amerických norem a metodik a v následném vyhodnocování (tj. certifikaci) těchto zkoušek vč. provádění auditů kontroly kvality u výrobce.

SZÚ byl uznán jako jeden z mála neamerických subjektů působících v rámci EPA.

a

Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.info
+420 541 120 330
+420 724 532 132

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace