Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Tvorba uměleckých děl v SZÚ

     

V SZÚ nevzniká pouze přidaná hodnota pro výrobní podniky, ale dokážeme pomoci i s tvorbou uměleckých děl, jako tomu bylo v případě umělce Samuela Šroma, který na našem trhacím zařízení mohl dovést své představy do zdárného konce

Více prací Samuela Šroma můžete zhlédnout na jeho webu www.samuelsrom.cz

 

SKORO

Samuel Šrom

„Instalace z cyklu MATERIÁLY, která vznikla pod Vaší záštitou, je reflexí autonomního pojetí průmyslových forem a postupů aplikovaných na neželezné materiály. Díla jsou po formální stránce naprosto tautologická, přičemž status umění tomu dává způsob instalace. Mám za to, že objekty mohou fungovat autonomně na místech, kde jsou nejméně očekávané (galerie, louka atp.), a proto se vymaňují z principu všednosti a mohou proto ztratit statut pouhého prostředku pro zpracovávající průmysl. Taktéž se jedná o jistý fetišismus mezi mnou a materiálem, který vychází ze samotné úcty k onomu materiálu.

Soubor tří testovaných subjektů s názvem SKORO v MOSAZI, MĚDI, HLINÍKU vychází ze samotné estetické hodnoty daných materiálů. Jedná se o koncepčně nezatížený soubor, který pouze odráží nezbytné procesuální postupy a sebe sama. Instalace pracuje s proporcialitou, která definuje samotnou velikost. Dále také s principem tahu, který leštěný materiál zmatní, čím vytváří autentické struktury a zároveň v objektu doslovně reflektuje napětí.“

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace