Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Vodíkové palivové články - podílíme se na rozvoji technologie budoucnosti

Dne 17.9.2021 uzavřel Strojírenský zkušební ústav klíčové Memorandum o porozumění (MoU) a vzájemné technické spolupráci, se dvěma významnými korejskými institucemi v oblasti vodíkových palivových článků.

V této trojstranné dohodě figurují kromě SZÚ také dva korejští partneři: Woosuk Hydrogen Fuel Cell Regional Innovational Center („WFRIC“) a Hydrogen Convergence Alliance („H2KOREA“). Za SZÚ dohodu podepsal ředitel Ing. Tomáš Hruška, který toto Memorandum předal jako „úspěšnou štafetu“ generálnímu řediteli SZU Korea Jae-young Ohovi, který zastupuje náš podnik a šíří dobré jméno SZÚ v Koreji.

SZÚ jako mezinárodně respektovaná autorita v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace navázala díky svému korejskému partnerovi SZU Korea perspektivní spolupráci v nově rozvíjeném high tech oboru „vodíkových palivových článků“. Obě korejské instituce, jak WFRIC, tak H2KOREA, hrají klíčovou roli při propagaci nových průmyslových odvětví a oborů obnovitelné energie v oblasti vodíkových palivových článků v Koreji.

SZÚ spolu s WFRIC, zastoupenou Hongki Leem, a H2KOREA, zastoupenou Sung-bok Kimem, uzavřely dohodu o spolupráci za účelem podpory vzájemného prospěchu a rozvoje prostřednictvím podpory domácích a mezinárodních standardů a informací souvisejících s certifikací. Účelem této dohody je přispět k úzké spolupráci a rozvoji všech tří stran podporou vzájemného sdílení informací a technické spolupráce týkající se vodíkových palivových článků.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace