Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

VÝSTUPY SZU KLADNĚ PŘIJÍMÁNY VLÁDNÍ AGENTUROU VELKÉ BRITÁNIE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (DEFRA)

     

SZU tímto doplňuje svoji informaci o současných nabízených službách pro britské teritorium, k nimž patří kromě jiného i vyhotovení protokolů o zkouškách dle požadavků předpisu „Clean Air Act 1993“, které dále schvaluje vládní Odbor pro životní prostředí, výživu a záležitosti venkova - DEFRA“ (Department for Environment, Food & Rural Affairs). DEFRA, vládní (ministerský) úřad Spojeného království, podporovaný 34 agenturami a veřejnými úřady, je odpovědný za ochranu životního prostředí a podporuje britský průmysl v oblastech potravinářství a zemědělství, jakož i udržitelnosti prosperujícího hospodaření venkova. Do této sféry spadá, kromě jiného (potraviny, voda), také vzduch, který obyvatelé Británie dýchají. Pro všechny výrobce tepelné techniky, kteří usilují o prodej svých výrobků ve Velké Británii, je proto klíčové udělení „výjimky ze zákona“, vydávaná právě ze strany DEFRA, která umožňuje prodej výrobků i v průmyslově zatížených oblastech UK (s tzv. regulovaným kouřem)

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace