Ke dni 31. 8. 2017 končí ve funkci ředitel Inspekcí SZÚ Ing. Jaroslav Šrámek.

Činnosti vázané na tuto funkci bude dočasně zajišťovat ředitel SZÚ Ing. Tomáš Hruška.

a

Ing. Tomáš Hruška
ředitel

e-mail:

hruska@szutest.cz