Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Změny v legislativě

     

Dne 31. 3. 2016 byl vydán Zákon č. 91/2016 Sb., který novelizuje Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, který nadále platí, jen je změněno jeho znění. Účinnosti tato novela nabyla dne 15. 4. 2016.

Současně byl dne 31. 3. 2016 vydán Zákon č. 90/2016 Sb. ze dne 3. března 2016 o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Současně tedy platí oba zákony a stěžejní je rozlišení v aplikaci těchto zákonů.

Pokud se soustředíme primárně na oblasti, ve kterých SZÚ působí, tak ke směrnicím starého přístupu a jejich zapracování do české legislativy (směrnice vzniklé před rokem 2014 a NV vydaná před rokem 2016) se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Pro směrnice NLF - New Legislative Framework (vydané od roku 2014 včetně) a pro NV od roku 2016 včetně je pak aplikován zákon č. 90/2016 Sb

Konkrétně se tedy jedná o předpisy:

Popis

nařízení vlády

směrnice EU

elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)

118/2016 Sb.

(2014/35/EU)

elektromagnetická kompatibilita (EMC)

117/2016 Sb.

(2014/30/EU)

jednoduché tlakové nádoby (SPVD)

119/2016 Sb.

(2014/29/EU)

výtahy (LIFTS)

122/2016 Sb.

(2014/33/EU)

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace