Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

ZNOVUZVOLENÍ ING. TOMÁŠE HRUŠKY PŘEDSEDOU CQS

15. května 2023 se konala valná hromada CQS, na které byl Ing. Tomáš Hruška znovu zvolen předsedou CQS.  

Gratulujeme panu Ing. T. Hruškovi stejně jako společnosti CQS, která letos slaví třicáté výročí svého vzniku. Více informací zde.