Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Aktuality

První česká akreditovaná zkušebna souladu střídačů

První česká akreditovaná zkušebna souladu střídačů

V pátek 18. dubna se konalo slavnostní otevření prvního domácího akreditovaného zkušebního pracoviště pro ověření souladu střídačů. Tato unikátní novinka je výsledkem spolupráce Strojírenského zkušebního ústavu (SZÚ) a Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT).

19. 4. 2024

Certifikace sálavých stropních panelů

Certifikace sálavých stropních panelů

Na evropském trhu je dostupná široká škála stropních sálavých panelů, což může být pro projektanty a architekty zmatečné. Díky akreditované laboratoři SZÚ a značce kvality KEYMARK mají výrobci možnost předvést výjimečnou kvalitu svých produktů a usnadnit tak rozhodování zákazníků.

18. 4. 2024

Podporujeme vzdělávání zaměstnanců

Podporujeme vzdělávání zaměstnanců

Strojírenský zkušební ústav se letos zapojuje do projektu Výzva 47 – dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí určeného pro zaměstnavatele za účelem podpory rozvoje vzdělání a kvalifikace zaměstnanců.

12. 4. 2024

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Přejeme vám krásné Velikonoce plné radosti, barev a nových začátků.

28. 3. 2024

Česko-korejské memorandum o spolupráci

Česko-korejské memorandum o spolupráci

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) v zastoupení generálního ředitele, Ing. Tomáše Hrušky, stvrdil svým podpisem dne 22. března 2024 „Memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci“. Dalším signatářem této mezinárodní „trojdohody“ bylo korejské inovační centrum pro vodíkové palivové články (WFRIC) v zastoupení předsedy představenstva a prezidenta WFRIC, Hongki Lee a Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) v zastoupení Aleše Doucka, předsedy představenstva.

25. 3. 2024

SZÚ členem vodíkové platformy HYTEP

SZÚ členem vodíkové platformy HYTEP

Letošní rok začal v SZÚ velmi dynamicky a v rytmu mnoha změn. Významnou únorovou novinkou je začlenění Strojírenského zkušebního ústavu, s. p. (SZÚ) do platformy HYTEP.

22. 2. 2024

Naše služby obdržely skvělé hodnocení

Naše služby obdržely skvělé hodnocení

Rádi bychom se s vámi podělili o pro nás mimořádně cennou zpětnou vazbu na naše poskytované služby. Získali jsme referenci od pana Ing. Petra Vomáčky, z firmy ÚJV Řež, a. s., našeho obchodního partnera, které si nesmírně vážíme.

20. 2. 2024

Rozšíření oprávnění SZÚ o řadu norem EN 16510

Rozšíření oprávnění SZÚ o řadu norem EN 16510

Oznamujeme, že jsme aktuálně jednou z prvních evropských laboratoří, které jsou oprávněny vydávat zkušební protokoly podle normy EN 16510. Stalo se tak po obdržení notifikačního oznámení od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

14. 2. 2024

Případová studie  - přejímací zkoušky průmyslových čerpadel pro společnost Sigma

Případová studie - přejímací zkoušky průmyslových čerpadel pro společnost Sigma

Představujeme vám případovou studii provedenou k zakázce pro firmu SIGMA GROUP a.s., předního výrobce těžkých průmyslových čerpadel a čerpacích soustrojí. Společnost nám svěřila provedení přejímacích zkoušek, které hrají důležitou roli při prověření kvality a výkonu průmyslového čerpacího agregátu pro jadernou elektrárnu Akkuyu (BLOK 1) Turecko.

1. 2. 2024

DIN CERTCO

DIN CERTCO

Rádi bychom oznámili, že jsme byli opětovně potvrzeni jako akreditovaná zkušebna pro značku DIN CERTCO. Jako naši zákazníci tak můžete i nadále žádat o všechny značky kvality uvedené v systému RADMAC.

29. 1. 2024

Blog

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace