Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Bc. Jan Hnilica

vedoucí oborové skupiny
plynové spotřebiče


hnilica@szutest.cz
+420 541 120 423
+420 722 087 194