Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Informace o dodávkách zboží do spojeného království po brexitu (CE vs. UKCA)

Vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, takzvaný Brexit, má za následek mnoho nejasností, mimo jiné i v oblasti dodávání zboží. Zastupitelský úřad Ministerstva zahraničních věcí České republiky zodpověděl na nejzásadnější otázky týkající se této problematiky.

Vývoz a související legislativa

Zákon o vystoupení z EU z roku 2018 zachovává původní legislativu a umožňuje ji pozměnit tak, aby byla funkční a účinná i po Brexitu. Nařízení Product Safety and Metrology etc. (Nařízení o bezpečnosti výrobků a metrologii atd.) odstraňuje všechny nepřesnosti vzniklé v důsledku odchodu Spojeného království z EU (například odkazy na instituce EU) a stanovuje zvláštní předpisy pro britský trh.

Převod směrnic EU na anglické právní předpisy

Pokud jde o konkrétní směrnice pro Evropskou unii, na odkazu od britské vlády najdete tabulku, ve které jsou k nalezení původní EU předpisy i jejich současné anglické varianty. Ke konkrétním směrnicím používaným SZÚ, jako je Směrnice PED 2014/68/EU nebo Směrnice na strojní zařízení 2006/42/EU, od 1. 1. 2021 vešly v platnost příručky pro podnikatele s vypsanými povinnostmi výrobců a jejich autorizovaných zástupců, importérů a distributorů, které vyplývají z přechodu na britské právní předpisy.

Přechodné období

Délka přechodného období se liší v závislosti na druhu zboží. Například pro armatury platí přechodné období do 31. 12. 2022. Do stejného data je platný dvoufázový proces: nejprve je nutná certifikace EU, poté je třeba prohlášení výrobce nebo třetí strany, za které zodpovídá oficiální britský orgán. Označení CE na základě vlastního prohlášení o shodě výrobcem je tedy pro UK trh možné jen do 31. prosince 2022. Od 1. 1. 2021 jsou výrobky spadající pod výše uvedenou legislativu, u nichž je posuzována shoda britským orgánem, označovány novým UKCA značením. Na stejný výrobek bude možné připojit označení UKCA i CE na základě vlastního prohlášení, pokud budou požadavky EU a UK stejné.

Jestliže byl výrobek posouzen notifikovanou osobou EU, musí výrobce nadále používat označení CE a může ho uvádět na britský trh do 31. prosince 2022. Poté sice mohou tyto výrobky být na britském trhu v oběhu, bez označení UKCA na něj ale již nemohou vstoupit. Produkty prodávané jak v EU, tak v UK budou muset mít označení CE i UKCA.

Prohlášení o shodě

Informace požadované v prohlášení o shodě pro certifikaci UKCA zůstanou do značné míry stejné jako informace požadované v prohlášení o shodě EU. Budou se však muset odkazovat na příslušné právní předpisy UK namísto právních předpisů EU (za použití zmíněného převodníku) a na normy určené UK namísto norem z Úředního věstníku Evropské unie (OJEU). Normy UK jsou v současné době téměř totožné jako normy používané v EU.

Další podrobné informace můžete nalézt přímo na stránkách britské vlády: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking#history 

Přidejte Váš názor

}
newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace