Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Jak postupovat při uvádění jízdních kol na trh?

V následujícím článku se můžete dočíst o náležitostech uvádění elektrokol a dětských jízdních kol na trh.

Jízdní kola jsou tzv. nestanoveným výrobkem, tj. takovým výrobkem, který není „stanoven“ žádným z nařízení vlády, která byla vydána k provedení zákona, a která pro něj stanoví technické požadavky. Existují však konkrétní případy, kdy lze v případě jízdních kol hovořit o stanoveném výrobku, a to:

V případě dětských jízdních kol a jízdních kol s pedály, která jsou vybavena elektrickým motorem, musí být výrobky povinně podrobeny zkušebním postupům popsaným ve zmíněných předpisech a označeny označením CE.

Doporučujeme proto a zároveň nabízíme službu certifikace, kdy na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby můžeme jako akreditovaný certifikační orgán vydáním certifikátu osvědčit, že výrobek je v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.

Autor: Ivana Moravcová

Přidejte Váš názor

}
newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace