Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření vlády Spojeného království ke zjednodušení importu výrobků z EU

Nová certifikace UKCA a její pravidla jsou stále častým předmětem dotazů výrobců z EU, kteří chtějí vyvážet na britský trh. Následující článek pojednává o aktuálních opatřeních vlády Spojeného království, která mají za cíl import výrobků z EU zjednodušit.

Prostřednictvím Generálního ředitelství Evropské komise (pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky), resp. českého Odboru státního zkušebnictví při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) jsme byli informováni o nových opatřeních Spojeného království (UK), které jsou zaměřeny na podniky zvažující vstup na britský trh, kde bude již od ledna roku 2023 platit specifická certifikace „UKCA“ (United Kingdom Conformity Assessment).

Označení „UKCA“, tj. UK Conformity Assessed, je značka shody, která označuje shodu s platnými požadavky na produkty prodávané ve Velké Británii (GB).

Ve své podstatě tato politická opatření a s nimi související legislativní a odvětvové úpravy představují konkrétní ústupky k původně přísně zaváděným podmínkám pro uvádění výrobků ze zemí mimo GB.

Přijatá opatření by měla snížit náklady na opakování certifikace UKCA tím, že nově bylo umožněno výrobcům využívat činnosti posuzování shody pro označení CE dokončené do 31. prosince 2022 jakožto základ pro označení UKCA. Tím by se také měly snížit okamžité náklady, které nesou výrobci. A to je třeba ocenit.

Přijaté opatření umožní využít shora uvedenou CE certifikaci až do vypršení platnosti certifikátu nebo po dobu 5 let (31. prosince 2027), podle toho, co nastane dříve. Tím se omezí duplikované náklady pro podniky a potažmo i pro spotřebitele.

Tato přijatá opatření zabezpečí takový postup, že nebude potřeba znovu testovat stávající dovezené zásoby, protože tyto výrobky budou považovány za již uvedené na trh v GB. Tím se zabrání nákladnému a zbytečnému přeznačování stávajících zásob pro podniky.

Též se tak zajistí, že náhradní díly pro opravy, náhradu nebo údržbu zboží, které je již na trhu GB, mohou splňovat stejné požadavky, které byly zavedeny v době, kdy byl původní produkt nebo systém uveden na trh GB. To umožní, aby výrobky a zboží vyžadující náhradní díly byly i nadále udržovány v provozu.

Přijatá opatření budou i nadále umožňovat podnikům připojovat označení UKCA a uvádět informace o dovozcích výrobků ze zemí EHP (a v některých případech i ze Švýcarska) na průvodní dokument nebo štítek do 31. prosince 2025. To umožní podnikům přizpůsobit design svých výrobků tak, aby vyhovovaly změnám značení ve vhodném čase a nákladově efektivním způsobem.

Je potřeba upozornit, že tyto změny se nevztahují na zdravotnické prostředky, stavební výrobky, lanové dráhy, bezpilotní letecké systémy, přepravitelná tlaková zařízení, železniční výrobky a lodní vybavení. Útvary odpovědné za tato odvětví přijímají odvětvová opatření.

Závěrem dodáváme, že nadále platí možnost dokončení u některých z firem již zahájené přípravy na získání značky UKCA přímo od začátku. Tato cesta je přirozeně o něco dražší, nicméně proaktivní přístup a zajištění certifikace dle pravidel UKCA již nyní dodá mimo jiné i českým firmám na respektu a přinese jim zcela nepochybně pro budoucnost i tolik důležitou konkurenční výhodu.

Rozhodnutí o tom, jakou cestou se firmy vydají, ponechává SZÚ jedině a pouze na nich samotných. Náš podnik je i nadále připraven ve spolupráci s naším britským partnerem – tj. uznaným certifikačním orgánem v rámci UKAS –asistovat všem, kteří nechtějí zůstat v nečinnosti, nýbrž svým angažovaným přístupem zahájit a dosáhnout ostré certifikace dle pravidel UKCA již dnes!

 

V Brně dne 1.8.2022

Michal Dvořáček

Manažer pro zahraniční spolupráci

SZÚ

Přidejte Váš názor

}
newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace