Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Zkoušení a certifikace litinových radiátorů v SZÚ

Krátká případová studie z průběhu zakázky na zkoušení a certifikaci litinových radiátoru Tubotech.

Litinové radiátory jsou zařízení, která se používají k vytápění prostor v domácnostech a průmyslových budovách. Tyto radiátory jsou vyrobeny z litiny, což je slitina železa s uhlíkem, a mají vysokou tepelnou vodivost, což znamená, že jsou schopny velmi rychle a účinně přenášet teplo do okolního prostoru. Tento typ radiátoru je dnes stále hojně využíván a populární je zejména v historických budovách, kde je jejich tradiční vzhled vyžadován z důvodu zachování historického charakteru prostor.

Předtím, než je možné začít prodávat radiátory koncovým zákazníkům, je nutné provést ověření, zda výrobky splňují požadavky příslušných norem a jsou tak bezpečné pro použití. Tyto zkoušky typicky provádí nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř.

Služeb naší zkušebny se rozhodl využít český výrobce, firma TUBOTECH spol. s r.o. Do portfolia firmy TUBOTECH patří mimo jiné: litinové radiátory, designové a retro ventily k radiátorům, ventily se servopohony, domácí předávací stanice, termohydraulické výrobky a komponenty topení, tlakové bezpečnostní ventily a mnoho dalšího.

Průběh zakázky:

Zákazník se na nás obrátil s poptávkou na certifikaci litinových článkových těles. Po vykomunikováni všech náležitostí zakázky byl stanoven rozsah zkoušek a vybrány vzorky ke zkoušení. Po dodání zkušebních vzorků na zkušebnu se mohlo začít s prováděním dohodnutých zkoušek. Na radiátorech jsme ověřovali výrobcem deklarovaný tepelný výkon, prováděli odolnost proti mechanickému poškození, zkoušky odolnosti proti přetlaku, odolnost proti korozi a všechny další normou předepsané testy. Konkrétně se jedná o normu ČSN EN 442, do které spadá tento typ výrobků.

V dalších krocích jsou vypracovány protokoly o zkoušce, o hodnocení a protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku.

Takto ověřený výrobek pak může výrobce označit značkou CE.

V naší nabídce máme i další značky, díky kterým svým zákazníkům prokážete, že jsou vaše výrobky kvalitní, bezpečné, a že jsou pravidelně testovány nad rámec povinných norem. Pro více informací navštivte naši webovou stránku nebo nás kontaktujte přímo zde pod článkem.

Přidejte Váš názor

}
newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace