Jiří Malach
mezinárodní spolupráce

e-mail: tel.: mobil:

malach@szutest.cz
+420 483 348 121
+420 602 345 429

Michal Dvořáček
mezinárodní spolupráce

e-mail: tel.: mobil:

dvoracek@szutest.cz
+420 541 120 510
+420 606 682 833

Certifikační značka CCC

Čínská povinná certifikační značka, obvykle známá jako CCC, je povinné značení týkající se bezpečnosti pro mnoho výrobků dovážených, prodávaných nebo používaných na čínském trhu. Tento systém platí od  1. srpna 2003.

Tento systém je  výsledkem integrace dvou předchozích čínských povinných kontrolních systémů, a to "CCIB" , který byl zaveden v roce 1989 a byl aplikovatelný pro 47 kategorií výrobků a "CCEE" platný pro  elektrotechnické výrobky 7 kategorií do jednoho systému.

 Seznam podléhajících výrobků:

 • Elektrické dráty a kabely
 • Spínače pro obvody, instalace ochranných a spojovacích zařízení
 • Elektrické přístroje nízkého napětí
 • Malé motory
 • Elektrické nářadí
 • Svařovací stroje
 • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné
 • Audio a video zařízení
 • Zařízení informační techniky
 • Osvětlovací přístroje 
 • Telekomunikační koncová zařízení
 • Motorová vozidla a bezpečnostní součásti
 • Pneumatiky
 • Ochranné brýle
 • Zemědělské stroje
 • Latexové produkty
 • Zdravotnické prostředky
 • Požární technika
 • Detektory pro poplachové  systémy
 • Bezdrátové lokální sítě (WLAN)
 • Hračky