Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Celní unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán)

Od 15. února 2013 platí v Celní unii, kterou tvoří Rusko, Bělorusko a Kazachstán, nový systém posuzování shody výrobků. V platnost vešla řada technických předpisů (reglementů) Celní unie, což znamená, že od této doby se postupuje ve všech uvedených zemích při certifikaci výrobků v souladu s předpisy Celní unie. 

Firmy vyvážející své výrobky do tohoto prostoru budou využívat jeden společný dokument sjednoceného systému posuzování shody pod zkratkou EAC, který je platný v celé Celní unii, bez ohledu na zemi vydání certifikátu.

Výrobky, které byly deklarovány nebo certifikovány podle technických předpisů Celní unie (TP CU) / reglementů Tamožennovo sojuza (zkráceně TR TS), může výrobce označit logem shody EAC buď na obalu nebo v průvodní dokumentaci (http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/default.aspx). Označení EAC je ekvivalentem evropské značky CE.

Dokumenty, které je nutné předložit při vývozu Vašich výrobků, se dělí do dvou skupin:

Povinnost certifikace nebo registrovaného prohlášení závisí na typu výrobku a zamýšleném určení. Zda výrobky podléhají povinné nebo nepovinné certifikaci nebo povinné deklaraci lze identifikovat podle čísla celního sazebníku (HS kódu), jakož i klasifikačního číselníku (OKP) platného pro Celní unii. 

Pro možnost vyřízení potřebných dokumentů je nutné certifikačnímu orgánu předat následující informace: 

Informace je nutné předložit v ruském (v některých případech ev. v anglickém) jazyce.

Posuzování je prováděno podle jednotlivých postupů shody (modulů) od typové zkoušky až po posouzení systému managementu kvality. V případě sériové výroby jsou certifikáty nebo prohlášení vydávány s platností až na 5 let. Rovněž však lze provádět certifikaci výrobku dodávaného na základě jedné smlouvy nebo projektu. Některé moduly stanovují pravidelné roční audity u výrobce.

Registrované prohlášení o shodě se vystavuje na jednotném formuláři a musí být po přiřazení sériového čísla zapsáno do jednotného rejstříku osvědčení o shodě a registrovaných prohlášení o shodě. Registrace prohlášení o shodě provádí certifikační orgány zahrnuté do jednotné evidence certifikačních orgánů a zkušebních laboratoří (center) Celní unie, nebo příslušné orgány členských států Celní unie. Certifikát i prohlášení jsou vystavovány na subjekt Celní unie. K vystavení prohlášení je nutno předložit údaje o smlouvě o zastoupení nebo o kupní smlouvě. 

SZÚ, s.p., jako zkušený a spolehlivý partner v oblasti certifikace nabízí ve spolupráci se svými partnery z Celní unie a Ukrajiny zajištění uvedených dokumentů v krátkých termínech a za příznivé ceny. Celý proces je vyřizován z České republiky.

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Mgr. Jana Zichová

Mgr. Jana Zichová

Asistentka ředitele SZÚ
Jablonec nad Nisou

zichova@szutest.cz
+420 483 348 288
+420 605 311 359

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace