Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Certifikace dřevních pelet ENplus®

Certifikační systém ENplus® pro dřevní pelety je systém, který má zajistit dodávky dřevních pelet s jednoznačně definovanou a stabilní kvalitou a tato kvalita je ověřována a sledována pomocí systému ENplus®. Žadatel, který splní všechny požadavky, má právo používat pečeť ENplus®A1 nebo ENplus®A2, která je vyžadována při dodávkách dřevních pelet do evropských zemí, zvláště pak do Rakouska, Německa a Itálie. Certifikace je založena na příručce ENplus®:2015 a na normách EN ISO 17225-2 a EN 15234-2. Z těchto norem také vychází tento seminář.

Cílem semináře je seznámit účastníky se systémem a uplatněním certifikace ENplus®, s postupem certifikace ENplus® podle příručky ENplus®:2015 v praxi, požadavky na inspekci, zkušenostmi z inspekcí stávajících certifikací, požadavky na dokumentaci, kvalitu pelet a na provozní laboratorní zkoušky, včetně vybavení. Není opomenuta situace na trhu v roce 2021. Přednášky jsou zpracovány na základě podkladů EPC.

Součástí semináře je také předvedení provozních laboratorních zkoušek nezbytných pro certifikované výrobce a každý účastník si může zkoušky odzkoušet za odborného dohledu. Účastníci semináře získají certifikát o absolvování semináře.

Pro manažery kvality ENplus® je toto školení povinné, pokud se ještě v aktuálním certifikačním období tohoto školení nezúčastnili.

Přednášejí odborníci ze Strojírenského zkušebního ústavu (SZÚ) a Klastru Česká peleta, kteří certifikaci a zkoušky ENplus® provádějí a mají se systémem zkušenosti.

Seminář bude prováděn za podmínek určených Vládou ČR a v místnosti dostatečně prostorné pro dodržování bezpečnostních rozestupů a hygienických požadavků, včetně vybavení hygienickými prostředky. Pokud počet přihlášených přestoupí počet účastníků povolených vládou ČR, bude seminář prováděn i v náhradním termínu.

Datum konání

14.10.2021, od 9-17 hod,  Hudcova 424/56b, Brno - Termín je již obsazený

4.11.2021, od 9-17 hod,  Hudcova 424/56b, Brno - Školení se bude konat pouze při dostatečném počtu přihlášených účastníků.

Cena

5500,- Kč + DPH

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Simona Vaňousová

Simona Vaňousová

školení

vanousova@szutest.cz
+420 541 120 359

RNDr. Alice Kotlánová

RNDr. Alice Kotlánová

Specialista certifikace ENplus®
Inspektorka ENplus®

kotlanova@szutest.cz
+420 724 355 718