Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Certifikace dřevních pelet ENplus®

Certifikační systém ENplus® pro dřevní pelety je systém, který má zajistit dodávky dřevních pelet s jednoznačně definovanou a stabilní kvalitou a tato kvalita je ověřována a sledována pomocí systému ENplus®. Žadatel, který splní všechny požadavky, má právo používat pečeť ENplus®A1 nebo ENplus®A2, která je vyžadována při dodávkách dřevních pelet do evropských zemí, zvláště pak do Rakouska, Německa a Itálie. Certifikace je založena na mezinárodní normě EN ISO 17225-2 a EN 15234-2 a příručce ENplus®, verze 3, ze srpna 2015. Z těchto norem také vychází tento seminář.

Cílem semináře je seznámit účastníky se systémem a uplatněním certifikace ENplus®, s postupem certifikace ENplus® podle příručky ENplus®:2015 v praxi, požadavky na inspekci, zkušenostmi z inspekcí stávajících certifikací, požadavky na dokumentaci, kvalitu pelet a na provozní laboratorní zkoušky, včetně vybavení.

Součástí semináře je také předvedení provozních laboratorních zkoušek nezbytných pro certifikované výrobce a každý účastník se naučí tyto zkoušky provádět. Účastníci semináře získají certifikát o jeho absolvování s rozsahem přednášek.

Přednášejí odborníci ze Strojírenského zkušebního ústavu (SZÚ), kteří certifikaci a zkoušky ENplus® provádějí a mají se systémem zkušenosti.

Seminář se uskuteční za podmínek určených Vládou ČR a v místnosti dostatečně prostorné pro dodržování bezpečnostních rozestupů a hygienických požadavků. Pokud počet přihlášených přestoupí počet účastníků povolených vládou ČR, bude se seminář konat i v náhradním termínu (10.12.2020)

Datum konání

9.12.2020, od 9-17 hod,  Hudcova 424/56b, Brno

10.12.2020, od 9-17 hod,  Hudcova 424/56b, Brno

Cena

5000,- Kč + DPH

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Simona Vaňousová

Simona Vaňousová

školení

vanousova@szutest.cz
+420 541 120 359

RNDr. Alice Kotlánová

RNDr. Alice Kotlánová

Specialista certifikace ENplus®
Inspektorka ENplus®

kotlanova@szutest.cz
+420 724 355 718