Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Certifikace systémů managementu

Ověřená certifikace je zárukou dobře nastaveného systému, kdy je řízení společnosti uspořádáno tak, že existuje vysoká záruka stálosti kvality výrobků a služeb přesně podle objednávky. Nedochází k nedorozuměním mezi společností a jejími odběrateli, činnosti společnosti jsou řízené a nedostatky jsou včas řešeny.

Náš certifikační orgán pro systémy managementu (COSM) č. 3007 Vám nabízí posouzení shody skutečného stavu Vašeho systému managementu se stanovenými požadavky dle daných norem. COSM je akreditován dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 prostřednictvím Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., který signatářem Multilaterální dohody EA (European Cooperation for Accreditation). Rozsah certifikace, kterou poskytuje COSM klientům je uveden dále na našich stránkách i na webu www.cai.cz.

Služby certifikace poskytujeme samostatně nebo v rámci sdružení certifikačních orgánů CQS z.s. Jsme jedním ze zakládajících členů CQS, který je právoplatným členem v IQNet (Mezinárodní síť certifikačních orgánů pro systémy jakosti). Našim prostřednictvím tak můžete získat certifikát, který je uznáván ve více než 35 zemích celého světa. Vzájemné uznávání certifikátů pro systémy managementu vydávaných členy sítě IQNET a podpora systémů managementu je nespornou výhodou.

Auditoři Certifikačního orgánu jsou držiteli osobních certifikátů, mají dlouholetou praxi v prověřování systémů managementu v podnicích s českou i zahraniční majetkovou účastí. Všichni naši auditoři jsou zároveň plnohodnotnými vedoucími auditory CQS z.s..

                                      

Související dokumenty:

V případě zájmu o služny našeho certifikačního orgánu od Vás budeme potřebovat vyplněnou žádost a dotazník. Níže také naleznete dokument s informacemi o procesu certifikace a naše prohlášení o nestrannosti. 

1. Žádost o certifikaci systému managementu  - vyplňuje klient současně s dotazníkem B

2. Dotazník "B" – pro žadatele o certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016

3. Informace o procesu certifikace
pro zájemce a žadatele o certifikaci systému managementu kvality

4. Prohlášení vedení COSM k nestrannosti

Seznam certifikovaných dodavatelů je k dispozici u zástupce vedoucího COSM.

 

 

 

dokumenty ke stažení

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Alois Randýsek

Ing. Alois Randýsek

vedoucí odboru certifikace
systémů managementu
Brno

randysek@szutest.cz
+420 541 120 107
+420 602 584 954

interest

Máte zájem o tuto službu?

1.

Poptávka

Máte-li zájem o některou z naších služeb, obraťte se na nás.

slide

2.

Upřesnění

Naši odborníci se Vám brzy ozvou a upřesní s Vámi detaily poptávky.

slide

3.

Nabídka

Po vyjasnění detailů pro Vás sestavíme finální nabídku.

slide

4.

Objednávka

Následně vyplníte závaznou objednávku.

slide

5.

Realizace

Po podpisu smlouvy se pustíme do realizace Vaší zakázky.