CSA (Canadian Standard Association) uděluje a udržuje základní značku z pohledu bezpečnosti výrobků. Tato značka je  ekvivalentem značky UL a je platná pro území Kanady a USA.

SZÚ získal status technického zázemí pro provádění zkoušek, které jsou základem pro následné přidělení značky CSA. Kvalifikace SZÚ byla uznána na bázi splnění požadavků ISO/IEC 17025:2005.

Vlastní zkoušky jsou prováděny pod dohledem pracovníků CSA (witness testing) a v současné chvíli je možné získat značku pro:

 

SZÚ aktivně vyjednává o rozšíření své kompetence o kotle na tuhá paliva a tepelná čerpadla. Současně monitoruje zájem potenciálních exportérů a výrobců, aby mohl rozšířit své kompetence i o další výrobkové skupiny.