Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Aleš Onderek

zástupce ředitele,
vedoucí odboru
Certifikace výrobků
Brno


onderek@szutest.cz
+420 541 120 507
+420 602 566 188