Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Alois Randýsek

vedoucí certifikačního orgánu systémů managementu (COSM)

randysek@szutest.cz
+420 541 120 541
+420 602 584 954