Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, Ph.D.

zahraniční spolupráce


dvoracek@szutest.cz
+420 541 120 510
+420 606 682 833