Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Jakub Dohnal

vedoucí oborové skupiny
Stavební výrobky a zařízení
pro ústřední vytápění


jakub.dohnal@szutest.cz
+420 541 120 458
+420 727 902 870