Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Jan Stezka

vedoucí OS Stavební výrobky
a materiálové zkoušky
Jablonec nad Nisou

stezka@szutest.cz
+420 483 348 219
+420 601 699 605