Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Lucie Straková

vedoucí útvaru certifikace systémů managementu

strakova@szutest.cz
+420 541 120 508
+420 722 954 058