Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Radek Machara

Vedoucí OS lokálních topidel na pevná paliva


machara@szutest.cz
+420 541 120 437
+420 720 078 604