Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Radka Patloková

Vedoucí certifikačního orgánu pro certifikaci osob (COP)


patlokova@szutest.cz
+420 541 120 359
+420 702 013 685