Ing. Josef Bartl
vedoucí odboru jaderných zařízení

 

e-mail: tel: mobil:

josef.bartl@szutest.cz
+420 541 120 360 
+420 724 057 861

jaderná zařízení

  • pracoviště Brno

  • pracoviště EDU KORD II, dveře 318

 

SZÚ, s.p. prostřednictvím technické inspekce nabízí tyto služby pro oblast jaderné energetiky:

 

  • Činnost akreditovaného inspekčního orgánu typu „A“ u nových a provozovaných jaderných energetických zařízení, technologických celků, výrobků a procesů v rozsahu uvedeném v příloze akreditačního osvědčení vydaného ČIA.

  • Pořádání školení a osvětové činnosti zejména v oblasti výroby jaderných zařízení pro ČR, SR a pro vývoz do zahraničí.

  • Činnost technických poradců v oblasti technických zařízení.

  • Konzultace v oblasti technického charakteru ve specifikované oblasti činnosti, odborné posudky pro zjištění příčin poruch a havárií technických zařízení.

 

Společnost Strojírenský zkušební ústav s.p. je autorizovanou osobou č. 202 na všechny postupy posuzování shody a jiné úkony dle vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení na základě „Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2017“ vydaného  ÚNMZ dne 12. 5. 2017. Tyto činnosti zahrnují zejména:

  • Činnosti autorizované osoby při posuzování shody vybraných zařízení pro jadernou energetiku dle vyhl. SÚJB č. 358/2016 Sb.

  • Činnosti autorizované osoby při prověřování shody částí vybraných zařízení po opravě nebo údržbě pro jadernou energetiku dle vyhl. SÚJB č. 358/2016 Sb.

  • Posouzení shody při výrobě základních a přídavných materiálů ovlivňujících technickou bezpečnost tlakového zařízení s technickými požadavky na materiál.

  • Dohled nad prováděním kontrol technologických postupů pro nerozebíratelné spoje a kontrolních svarových spojů a vydání protokolu o kvalifikaci postupu svařování.

 

Činnosti SZÚ, s.p. v oblasti JE jsou zajišťovány  zkušenými pracovníky,  kteří se dlouhodobě podíleli na zajišťování technické bezpečnosti při výstavbě JE Temelín a dále při provozu obou jaderných elektráren v ČR. SZÚ, s.p. otevřel  novou kapitolu rozvoje svých činností s cílem vystupování jako moderní, vysoce odborně erudovaný a mezinárodně uznávaný  inspekční orgán. Pokud se rozhodnete pro spolupráci se SZÚ, s.p., můžete se spolehnout na vzájemnou spolupráci na úrovni příjemných a korektních vztahů za vysoce příznivé ceny.