Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Jakub Dohnal

Jaké je tvoje dosažené vzdělání?
Jsem absolventem VUT v Brně, kde jsem studoval na Fakultě strojního inženýrství magisterský obor se zaměřením na energetiku. 

Jak dlouho pracuješ v SZÚ?
V SZÚ pracuji téměř dva roky, působil jsem zde již jako brigádník během studia na VŠ, nyní v hlavním pracovním poměru.

Jak ses dostal do SZÚ a čím tě společnost zaujala, že jsi přijal nabídku práce?
Poprvé jsem se o práci v SZÚ dozvěděl od svých spolužáků, kteří zde pracovali chvíli přede mnou. Už na základě jejich vyprávění mi přišla práce zajímavá. Do té doby jsem vůbec netušil, že se v Brně nachází zkušebna, která nabízí takové široké spektrum služeb v oblasti zkušebnictví. Jako studenta energetiky mě nejvíce zaujalo, že je zde celá řada zkušebních laboratoří, kde se testují a ověřují technické parametry jednotlivých tepelných zařízení. Z vyprávění kolegů mě taktéž zaujalo, jak se zde pracuje s mladými lidmi a jak se začleňují do provozu zkušeben. Pochvalovali si pracovní prostředí a dobrou komunikaci se zkušenějšími kolegy, kteří se jich velmi ochotně ujali a předali jim své znalosti. To byly ty hlavní důvody, které mě vedly k podání žádosti o práci na pozici zkušebního technika na zkušebně tepelných a ekologických zařízení. 

Čím jsi doposud v SZÚ prošel?
Díky tomu, že jsem do SZÚ nastoupil už jako brigádník během studia, tak jsem měl možnost vyzkoušet hned několik pozic. Podílel jsem se na výstavbě zkušeben, prováděl jsem kalibrace měřících přístrojů a v neposlední řadě si vyzkoušel testování kotlů či otopných těles. Kromě toho jsem vypomáhal kolegům z různých oddělení a získával od nich spoustu informací, které mi pomohly se rozhodnout, na jakou pozici se budu dále profilovat. To spatřuji jako obrovskou výhodu práce v SZÚ. Získal jsem široký rozhled o jednotlivých odděleních a SZÚ mi pak umožnil si sám vybrat pozici, kterou jsem chtěl vykonávat. Já se po přijetí na plný pracovní úvazek rozhodl pro testování na nové zkušebně otopných těles a svého rozhodnutí rozhodně nelituji.

Co vše je tvojí pracovní náplní?
Jak už jsem zmínil, v současné době pracuji na zkušebně otopných těles. Myslím si, že je docela zajímavé říci, že jsem se na stavbě zkušebny podílel vlastníma rukama! Bylo úžasné celou měřící technologii sestavovat a uvádět ji pak pomalými krůčky do provozu. Získal jsem tak znalosti o fungování měřící technologie, pochopil jsem celou podstatu měření a měl jsem přehled o  tom, jaké fyzikální jevy měření ovlivňují. Díky tomu jsem se pak mohl samostatně pustit do rozvoje celé zkušebny. Na začátku jsem plnil pouze roli technika a v současné době působím jako garant jednotlivých zkoušek a starám se o veškerou obchodní a prozákaznickou činnost. Každý den se dostávám do kontaktu s předními evropskými výrobci otopných těles a řeším s nimi obchodní záležitosti, nabízím jim konzultace v oblasti legislativy a norem. Práce je to tedy velice pestrá, od té manuální a technické, až po administrativní a čistě manažerskou. Všechny tyto činnosti mě posouvají dále a pomáhají mě zdokonalovat se ve svém oboru. Můžu vlastně s úsměvem na rtech říci, že jsem se z absolventa posunul po krátkém čase, až na odborníka v oblasti jednoho oboru :).


“Umožnili mi vybrat si pozici, kterou chci vykonávat.”

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace