Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Luděk Draštík

zkušební technik

drastik@szutest.cz
+420 483 348 259
+420 601 092 879