Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Mechanik šroubových spojů

Certifikační schéma

MŠŠ, vydání 2 (založeno na ČSN EN 1591-4:2014)

 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Pavel Štícha

Ing. Pavel Štícha

ředitel pro certifikaci