Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Měření akustických parametrů výrobků

Jsme akreditovanou zkušební laboratoří, která jednotlivé zkoušky provádí dle obecně platných mezinárodních standardů a metodik, a to především pro stanovení hladin akustického tlaku, resp. hladin akustického výkonu. Pro konkrétní skupiny výrobků se pak využívá příslušných výrobkových norem, kde je definováno přístrojové vybavení, měřicí body/plochy a také jsou definovány podmínky instalace, nastavení zkušebních podmínek atp.

K veškerému měření využíváme moderní měřící přístroje:

Nabízené služby

Jako Autorizovaná osoba 202 poskytujeme dílčí služby v rámci ověřování akustických parametrů vybraných stavebních výrobků (relevantních) dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Dále jako Notifikovaná osoba 1015 zajišťujeme měření akustických parametrů, kontrolu dokumentace a audity výroby dle požadavků směrnice EU 2000/14/ES, respektive Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. Nabízíme také služby v rámci ověřování parametrů dle strojní směrnice 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.).

Zkoušené výrobky

Hladinu akustického tlaku a akustického výkonu měříme zejména na těchto výrobcích:

Dle EU 2000/14/ES zajišťujeme ověření splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku především u těchto výrobků:

Doplňkové služby

Poskytujeme nezávislé měření hlukových parametrů uváděných v propagačních materiálech výrobce (např. povinné informační listy výrobků) v rámci Ecodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Výrobcům jsme schopni zajistit také vývojové testy pro optimalizaci nastavení jejich výrobků. Pomocí naší akustické kamery provádíme také lokalizaci nežádoucího zdroje hluku (od 800 Hz výše).

Normy

 

 

 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D.

Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D.

Manažer sekce Hydraulická a tlaková zařízení

kolbabek@szutest.cz
+420 541 120 459
+420 607 016 686

interest

Máte zájem o tuto službu?

1.

Poptávka

Máte-li zájem o některou z naších služeb, obraťte se na nás.

slide

2.

Upřesnění

Naši odborníci se Vám brzy ozvou a upřesní s Vámi detaily poptávky.

slide

3.

Nabídka

Po vyjasnění detailů pro Vás sestavíme finální nabídku.

slide

4.

Objednávka

Následně vyplníte závaznou objednávku.

slide

5.

Realizace

Po podpisu smlouvy se pustíme do realizace Vaší zakázky.

Zvýšíme důvěryhodnost vašich výrobků

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace