Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Mgr. Jana Zichová

manažerka kvality SZÚ
Jablonec nad Nisou


zichova@szutest.cz
+420 483 348 288
+420 605 311 359