Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Nová norma ČSN EN ISO 13485:2016, požadavky a změny, zdravotnické prostředky (ZP-001)