Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Nová norma ČSN EN ISO 9001:2016, požadavky, změny(SM-006)