Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

NOVÉ VÝZKUMNĚ INOVAČNÍ KAPACITY VYBUDOVANÉ ZA PODPORY EU

Vybudovali jsme nové výzkumně inovační kapacity pro zkoušení tepelných čerpadel a chladící techniky.

K 31. 12. 2020 Byl dokončen projekt „ROZŠÍŘENÍ VAV KAPACIT VE STROJÍRENSKÉM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVU, S. P.“ (reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016027), jehož cílem bylo vybudovat nové výzkumně inovační kapacity ve vlastních nevyužitých prostorách a realizovat výzkum a vývoj na moderních měřicích technologiích.

K výzkumné infrastruktuře pořízené v rámci tohoto projektu je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. Využitelnou technologií jsou tři klimatické komory s akustickou úpravou. Testovat lze výrobky zapojitelné na kapaliny. Součástí projektu jsou nově zakoupené akustické přístroje pro měření intenzity a měření akustického tlaku ve více bodech.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Mario Jankola

Ing. Mario Jankola

Manažer sekce Tepelná technika a stavební výrobky

jankola@szutest.cz
+420 541 120 413
+420 739 036 837

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace