Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ochrana oznamovatelů

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje výhradně oznámení, které podal zaměstnanec Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. nebo osoba vykonávající v SZÚ, s.p. odbornou praxi, stáž nebo dobrovolnickou činnost. Příslušná osoba nebude přijímat a vyřizovat oznámení od osob, které pro Strojírenský zkušení ústav, s.p. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 ods. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOZ.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele.

Anonymní oznámení nejsou vyřizována.

Funkci příslušné osoby zastávají: Mgr. Jana Harcová, advokátka

Oznámení SZÚ, s.p. lze učinit:

  1. V listinné podobě zasláním na adresu Mgr. Jany Harcové, Školní 601, Milotice 696 05. „Pouze k rukám příslušné osoby“ nebo vhozením do schránky umístěné v budově SZÚ, s.p.,
  2. elektronicky do zřízené schránky pro elektronickou poštu na adresu jana.harcova@seznam.cz,
  3. ústně před příslušnou osobou, která o takovém oznámení vyhotoví protokol,
  4. ústně prostřednictvím telefonního rozhovoru s příslušnou osobou se zvukovým záznamem, pokud oznamovatel vysloví s jeho pořízením souhlas.

Číslo tel. linky: + 420 774 620 261. Linka je v provozu v pracovní dny v pondělí až
čtvrtek od 9:00 do 15:00 a v pátek od 9:00 do 12:00.

Informace ke stažení zde.

 

 

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace