Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Operátor obsluhy ultrazvukového tloušťkoměru

Jedná se o nadstavbové jednodenní školení pro revizní techniky tlakových zařízení pro získání kvalifikace dle normy ČSN EN ISO 16809, z r. 2020

Určeno pro

revizní techniky v oboru tlakových zařízení jako rozšíření kvalifikace

Výstup

uchazeč obdrží osvědčení o absolvování školení s platností 5 let

Obsah

teoretické školení, praktické měření, znalostní test

Cena

3000,- Kč/1 den (+DPH)

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo