Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ředitel zkušebních laboratoří