Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Roni Korotkov

SZU Israel

korotkov@szuisrael.co.il
+972 54 6860421