Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Rozšíření kvalifikace interních auditorů na EMS (ČSN EN ISO 14001) (SM-002)

Školení je určeno pro „Interní auditory QMS“, kteří potřebují rozšíření kvalifikace o EMS nebo BOZP. Kurz navazuje na základní kurz Interní auditor QMS.

Účastníci si prohloubí své znalosti v těchto oblastech:

Rozsah školení: 8 hodin (pro každou normu)

studijní materiály, občerstvení a oběd v ceně

Osvědčení o absolvování školení s platností na 3 roky

Místo konání: Brno

Cena: 3200 Kč + DPH (pro každou normu)

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Jana Servusová

Ing. Jana Servusová

vedoucí odboru certifikace
systémů managementu

servusova@szutest.cz
+420 541 120 541
+420 602 439 403