Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Seznámení s normou ISO 19011 v návaznosti na provádění interních auditů vyžadované normou ISO 9001

Pro koho je toto školení určené?

Pro auditory či manažery kvality, kteří se chtějí dozvědět, jak správně proces auditu uchopit a pro ty, co se chtějí seznámit s novinkami v revizi ISO 19011:2018

Co mi školení přinese?

Účastníci školení si osvojí základní přehled o plánování a provádění interních auditů, cílech a metodách auditů.

Co je náplní školení?

CENA: 2.500,- Kč +DPH/osoba

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

Brno - Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 424/56b, 621 00 BRNO
Datum školení: 29.11.2022 nebo 30.11.2022
Časový harmonogram školení: 8:30- 17:00 hod

Přihlášky přijímá: p. Simona Vaňousová

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Simona Vaňousová

Simona Vaňousová

školení

vanousova@szutest.cz
+420 541 120 359