Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

SZU Balkan

Působnost SZU na balkánském teritoriu je zajišťována prostřednictvím přímého obchodního zastoupení od roku 2013. SZU Balkan sídlí v srbském Bělehradě a poskytuje zákazníkům odborné služby zkušebnictví, certifikace ve smyslu posouzení shody výrobků a služeb v souladu s legislativou EU. Pomáhá tak místním firmám se vstupem na evropský trh a současně podporuje české exportéry při uvádění tuzemských výrobků v Srbsku.

SZU Balkan úzce spolupracuje s místní zkušebnou Kvalitet Niš. Kvalitet a. d. je srbská akciová společnost založená v roce 1981 a je akreditována Srbským akreditačním orgánem ATS. Pod vedením ředitelky SZU Balkan Mirjany Opačič byla navázána spolupráce mezi Kvalitet Niš a SZÚ Brno, díky čemuž dnes probíhá několik zákázek především s výrobci tepelné techniky. 

Naši nabídku v srbštině naleznete na stránkách našeho balkánského zastoupení zastoupení: https://www.szubalkan.rs/

 

 

 

Aktuality

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Mirjana Opacic

Mirjana Opacic

director of SZU Balkan

 

opacic@szubalkan.rs
+381 644 757 621

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace