Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 541 120 111, fax: +420 541 211 225
e-mail: szu@szutest.cz, web: http://www.szutest.cz

datová schránka: rvi9o5
IČO: 00001490 DIČ: CZ00001490,
„zapsaný v OR vedeném KS v Brně, oddíl A XXIV, vložka 645“


Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno nabízí svým klientům následující služby:

Posuzování shody

 Popis   Nařízení Evropského parlamentu a Rady
 stavební výrobky (CPR) Regulation (EU) No 305/2011
 spotřebiče plynných paliv (GAR) Regulation (EU) No 2016/426
 osobní ochranné prostředky (PPE) Regulation (EU) No 2016/425
     
Popis nařízení vlády směrnice EU
elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) 118/2016 Sb. (2014/35/EU)
elektromagnetická kompatibilita (EMC) 117/2016 Sb. (2014/30/EU)
účinnost teplovodních kotlů (BED) 25/2003 Sb. (92/42/EHS)
tlaková zařízení (PED) 219/2016 Sb. (2014/68/EU)
přepravitelná tlaková zařízení (TPED) 208/2011 Sb. (2010/35/EU)
jednoduché tlakové nádoby (SPVD) 119/2016 Sb. (2014/29/EU)
strojní zařízení (MD) 176/2008 Sb. (2006/42/ES)
výtahy (LIFTS) 122/2016 Sb. (2014/33/EU)
zařízení pro přepravu osob (CAB) 70/2002 Sb. (2000/9/ES)
hračky (TOYS) 86/2011 Sb. (2009/48/ES)
výrobky z hlediska emisí hluku (NED) 9/2002 Sb. (2000/14/ES)
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí
378/2001 Sb. (89/655/EHS)
vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
vybrané výrobky 173/1997 Sb.
   
 Popis  zákon vyhláška
 mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření  263/2016 Sb. (358/2016)

nabízené služby

zkoušky výrobků

 • spotřebiče na tuhá paliva (kotle, kamna, krbové vložky, sporáky)
 • tepelná čerpadla, klimatizační zařízení
 • spotřebiče na plynná paliva (kamna, sporáky, krby, grily, vařiče)
 • čistírny odpadních vod s příslušenstvím
 • ohřívače vody a vzduchu
 • hořáky na plynná, kapalná a tuhá paliva
 • solární kolektory a otopná tělesa
 • strojní zařízení
 • stavební výrobky (hydranty, hadice, armatury, trubky a profily, spojovací materiál, kování a zámky)
 • bezpečnostní a tlaková výstroj, sestavy
 • přilby sportovní a průmyslové
 • hasicí přístroje
 • elektrická zařízení nízkého napětí
 • elektromagnetická kompatibilita
 • elektrická regulační zařízení a stroje
 • zdravotnické prostředky
 • výtahy, zvedací zařízení
 • tlakové nádoby a zařízení včetně přepravitelných
 • jaderná zařízení
 • technologické celky a zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu
 • prostředky lidové zábavy
 • manipulační, dopravní a skladová technika
 • a další

certifikace do zahraničí

Mezinárodní certifikáty

 • UIAA (Mezinárodní alpinistická federace)
 • DVGW
 • MCS - Systém certifikace pro mikrovýrobu je systémem zabezpečování kvality (Velká Británie, Severní Irsko, ostrov Man)
 • CCC