Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

SZU Egypt

Díky uzavřené dohodě o spolupráci s naším egyptským partnerem FQC ME poskytujeme služby v oblasti Blízkého a Středního Východu, kde SZU Egypt nabízí odborné služby ve smyslu posuzování shody a certifikace výrobků pro tamní teritorium i výrobků z této oblasti podle evropské legislativy.

 

 

 

 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Yasser Mohamad Ali Ghanem

Yasser Mohamad Ali Ghanem

Vedoucí obchodního
zastoupení SZÚ v Egyptě

ghanem@szuegypt.com
+20 122 066 0660