Jiří Malík
inspektor elektrických zařízení + technologických celků

e-mail: tel: mobil:

 

 malik@szutest.cz
+420 541 120 350
+420 702 235 785Technologické celky včetně zařízení v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin

Technologické celky - strojní zařízení (nové i provozované)

  • související předpis: 
    NV č. 176/2008 Sb. (2006/42/ES)
    NV č. 378/2001 Sb. (95/63/ES)
  • související technické normy vztahující se k danému zařízení

 Další služby:

  • Technická pomoc při plnění povinností vyplývajících z  NV č. 378/2001 Sb.
  • Zpracování analýzy rizik pro strojní zařízení dle ČSN EN ISO 12100