Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Tomáš Zdražil

inspektor tlakových
a plynových zařízení

zdrazil@szutest.cz
+420 541 120 354
+420 721 981 465