Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Udržování způsobilosti interních auditorů QMS (ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011) (SM-001.1-N)

Školení je určeno pro držitele Osvědčení Interní auditor QMS

Kurz je zaměřen zejména na:

Rozsah školení: 8 hodin

studijní materiály, občerstvení a oběd v ceně

Osvědčení o absolvování školení s platností na 3 roky

Místo konání: Brno

Cena: 3200 Kč + DPH

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Jana Servusová

Ing. Jana Servusová

vedoucí odboru certifikace
systémů managementu

servusova@szutest.cz
+420 541 120 541
+420 602 439 403