VARNÉ PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

 • plynové a kombinované sporáky, vestavěné desky
 • plynové grily
 • plynové vařiče
 • plynové velkokuchyňské spotřebiče (varné kotle, trouby, grily, fritézy, atd.)
 • plynové konvektomaty
 • pražiče kávy, udírny, varné vany
 • atd.

 

V oboru varných plynových spotřebičů nabízíme komplexní služby, které výrobce potřebuje pro opatření výrobku označením CE 1015. 

Provádíme informativní přezkoušení parametrů výrobku, zkoušky a posouzení shody s technickými normami a legislativními předpisy, certifikaci výrobku. 

V naší zkušební laboratoři jsme schopni připravit veškeré zkušební plyny dle ČSN EN 437 - Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů. 

Jako Notifikovaná osoba provádíme též pravidelný dozor všemi způsoby, které Směrnice na spotřebiče plynných paliv nabízí.

 

Rozsah zkoušek a posouzení (vybrané vlastnosti):

 • konstrukce výrobku
  (konstrukční požadavky výrobku definované jednotlivými technickými předpisy)
 • parametry výrobku
  (příkon, účinnost)
 • bezpečnost
  (těsnost plynového rozvodu, emise spalin, povrchové teploty, bezpečné vzdálenosti, zkoušky zapalování a stability hoření, elektrická bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita, atd.)
 • dokumentace
  (výkresy, technické návody, výrobní štítky, certifikáty komponentů,  elektro schémata, atd.)
 • atd.

 

Odborné kompetence SZÚ:

 

Legislativa (předpisy):

 • Nařízení vlády 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
 • Směrnice 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (platí do 2018)
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (nahrazuje směrnici 2009/142/ES)
 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. na el. bezpečnost
 • (LVD 2014/35/EU)
 • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. na elektromagnetickou kompatibilitu
 • (EMC 2014/30/EU)

 

Normy:

ČSN EN 30-1-1

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

ČSN EN 30-1-2

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-2: Bezpečnost - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

ČSN EN 30-1-3 +A1

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou

ČSN EN 30-1-4

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo hořáky s automatikou

ČSN EN 30-2-1

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Všeobecně

ČSN EN 30-2-2

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

ČSN EN 203-1+A1

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

ČSN EN 203-2-1

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)

ČSN EN 203-2-2

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby

ČSN EN 203-2-3

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle

ČSN EN 203-2-4

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

ČSN EN 203-2-6

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů

ČSN EN 484

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Varné jednotky včetně varných jednotek s rožněm pro venkovní použití

ČSN EN 497

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití

ČSN EN 498

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití

ČSN EN 521

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů